Gå til innholdet
TitPro250_2015_Proff

Høiax Varmtvannsberedere

Energisparing med skumisolering
Som vi har sett i de siste årene har strømprisene steget mye sammenlignet med hva vi har vært vant til her i Norge, og med all sannsynlighet vil de gjøre det i fremtiden også. Derfor vil det kunne lønne seg så raskt som mulig å bytte til en skumisolert Høiax-bereder. En skumisolert varmtvannsbereder har et betydelig mindre varmetap enn en bereder med ordinær isolering. 

Ta vare på varmen!
Ca 1/5 av strømregningen i en vanlig enebolig går til oppvarming av vann. Har man en gammel og strømslukende bereder, kan man spare mye på å bytte til en ny og moderne skumisolert varmtvannsbereder.
Nye varmtvannsberedere slipper fra seg mindre varme til omgivelsene. Hvis den er 20 år eller eldre, er varmtvannsberederen antagelig dårlig isolert og taper varme til omgivelsene. Dette kan sjekkes ved å legge hånden på berederen. Er den varm på utsiden betyr det at varmetapet er stort, og at det forbrukes mer strøm til varmtvann enn nødvendig. Da bør man vurdere å skifte til en ny varmtvannsbereder. (Kilde: Enova)

Nymontering / utskiftning av varmtvannsberedere
 • Nye beredere har stort sett samme størrelse som de gamle. Det gjør det enkelt å bytte til ny bereder.
 • Høyde fra gulv til røranslutninger er såpass like at dette lar seg enkelt tilpasse.
 • Blandeventilen på toppen har ferdige klemringskoblinger for 15 mm rør.
 • Ved elektrisk tilkobling av bereder skal gjeldende versjon av NEK 400 benyttes, prosedyre for fast tilkobling er beskrevet i monterings og brukerveiledningen.
 • Ved utskiftning av varmtvannsberedere, som har vært tilkoblet med stikkontakt, kan dette fortsatt benyttes, men det anbefales fast tilkobling.
 • Skumisolerte varmtvannsberedere gir energisparing.
 • 12 års garanti på innertanken ved installasjon av autorisert rørlegger.

Vannkvalitet
Høiax Titanium Standard passer for vannverksvann. For grunn-/brønnvann se Titanium Extreme. Ved spesielt hardt/aggressivt vann kan det være behov for en indirekte oppvarmet varmtvannsbereder.

Lekkasjesikring

Ved vanninstallasjoner i rom uten sluk må det benyttes en lekkasjestopper. Høiax AquaSafe er en liten og komplett løsning som tilfredsstiller krav i byggeforskriftene (TEK 10). Må benyttes til sikring av alle vanninstallasjoner i rom uten sluk.
 • Aquasafe bryter strøm- og vanntilførsel ved vannlekkasje
 • Irrefri sensorkabel for AC og 3 volt spenning
 • 100 k Ohm følsomhet i sensorkabel
 • Magnetventil i avsinkingsfri messing, testet og godkjent av Sintef Byggforsk
 • Finnes i tre modeller; se Netthandelen.

De fleste forsikringsselskaper gir rabatter på forsikringspremien ved installasjon av en Høiax AquaSafe.

Solenergi

Titanium Twin Coil er en spiraltank som er utviklet spesielt for å utnytte solens energi. Les mer.

last_ned_knapp Last ned produktbrosjyre