Endre til vintertid

Dersom du bruker Timeplan i Connected så bør du bytte til vintertid nå.
Det gjør du på følgende måte:
Tre streker - Oppsett - 1.1 Innstillinger . Endre tidssone til 60min.
Oppdatert