Høiax har bygget eget testlaboratorium

Høiax innviet i 2015 et meget moderne testlaboratorium ved hovedkontoret i Fredrikstad.
Laboratoriet er et unikt hjelpemiddel ved Energimerking og ved videreutvikling av eksisterende varmtvannsberedere og tanker, så vel som ved utvikling av nye løsninger. Det inneholder blant annet automatisk rapportgenerering og avansert utstyr for å måle prestasjon, samt levetidstesting. Et slikt laboratorium er et meget viktig verktøy for å utvikle bærekraftige og fremtidsrettede produkter.
Oppdatert