Hoiax-1-Kim-og-Anders-1024x683

– Høiax har vært en uvurderlig partner i installasjonen av varmeløsninger og tappevann i Greihallen

Oslo-avdelingen til Rørleggerfirma Lien & Co har sørget for vann, sanitær- og avløpsløsningene til den nye fotballhallen til Sportsforeningen Grei i Groruddalen. Som en viktig støttespiller, har de valgt Høiax som leverandør av varmepumper, rørsystemer og bistand til prosjektering. – Et godt lagarbeid, fastslår Lien & Co Oslos daglige leder Anders Elnæs Lien og Høiax sin salgssjef for varmepumper Kim Dyhr Petersen.

VVS-forum.no 02.07.2021

Fotballhallen har en grunnflate på ca. 4000 kvadratmeter og vil inneholde en såkalt 7-erbane på 60×40 meter, samt tilhørende garderobe, kiosk, kafeteriaområde etc., og som primært skal brukes til barn- og ungdomsvirksomhet og som treningshall. Etter lang tid med planlegging og søknader for å få på plass nødvendig finansiering, kunne omsider entreprenørkontrakter signeres og arbeidet startet på nyåret 2020.

Lien-og-Hoiax-5-600x401
Kim Dyhr Petersen og Anders E. Lien i teknisk rom i den nye fotballhallen.

– Høiax tilfører oss merverdi gjennom gode produkter og kompetanse, og bidrar til en enklere og mer effektiv hverdag for oss. Også i dette prosjektet i Groruddalen, som er det største oppdraget vi har hatt så langt, har de vært en viktig støttespiller for oss, sier Anders Elnæs Lien til VVSforum.
– Høiax har i tillegg til varmepumpene levert rør i rør system på tappevannet, samt gulvvarmesystemet med den nye Controls styringen med analoge termostater i dette prosjektet, sier Lien.

Ble anbefalt

Prosjektet er utført i totalentreprise som håndteres av Hallmaker AS. Hallmaker AS har koplet på Rørleggerfirma Lien & Co, avdeling Oslo til å håndtere vann og avløp internt i garderobebygget og hallen. Det omfatter alt innvendig rørarbeid med varmesystemer, gulvvarme, sanitær og overvannssystemer. Utvendig har Guthorm Hoff AS engasjert oss til å legge hovedledning inn i bygget.

– Hallmaker fikk anbefalt oss gjennom sine bekjentskaper, og vi ble oppfordret til å levere et pristilbud. Vi kontaktet da Høiax, som hjalp oss å beregne og prise inn varmepumpene, berederne og hele det tilhørende rørsystemet, samt at de bidro med systemskisse og tegning i teknisk rom gjennom tett dialog med vår prosjekterende.  Om det har vært spørsmål underveis, har det bare vært å ringe Kim (Dyhr Petersen – Høiax` salgssjef for varmepumper), sier Lien.

Bedriften startet på den utvendige delen av hallprosjektet på slutten av fjoråret, mens de innvendige arbeidene tok til på nyåret 2021. Hallen er nå overlevert, og er i disse dager i ferd med å få kunstgressdekket på plass innen det er klart for den historiske åpningen.

– For oss har dette vært et stort og utfordrende, men flott prosjekt. Det har lagt beslag på mye av kapasiteten vår, og vi har også benyttet tre mann fra Raufoss i de mest hektiske periodene.

Stor kapasitet på vannforbruk

I en slik hall er det stor aktivitet fra tidlig morgen til sen kveld hele uka gjennom, som ikke minst krever stor kapasitet på varmtvannet til dusjene. Forhold de måtte ta høyde for da anlegget skulle dimensjoneres. For å løse behovet, ble det installert fem moduler av typen Høiax Anima Eco på 22 kilowatt med innebygd varmepumpestyring og 500 liters tanker, hvorav to av varmtvannstankene har varmesløyfe, to av tankene er varmtvann ettervarmere med elkolber og en siste tank på 1500L som er kun for varme. Toppeffekten på anlegget er 116 kWh, hvorav det er beregnet 92 kWh til oppvarming av hallen via ventilasjon. Ventilasjonen i garderoben er beregnet til 10KWh, mens det til gulvarmen i garderobene er beregnet 14 KWh.

– Sammenkoblingsrør gjør det mulig å seriekoble modulene. Vannet blir forvarmet via spiralen fra varmepumpa, som lader tankene med 50 graders vann innen det blir ettervarmet på strøm opptil 70 grader. Det ble en svært god løsning, forklarer Dyhr Petersen.

254CDA50-3822-4376-BF30-E6A4C29EE63D
Fordelerskapet for gulvvarmen i  garderobeanlegget.

– Det var trangt om plassen i teknisk rom, men vi klarte å løse det på en god måte. Systemene til Høiax er enkle og effektive å montere, også der det er trangt og vanskelig å komme til, forteller Lien. – At røranslutningene sitter i sidene på tankene for enkel installasjon, er også en stor fordel.

Høiax var også til stede etter ferdigstillelse, for å programmere og kjøre i gang anlegget, samt sjekket at det fungerte som det skulle. Med fem varmepumper og ett styreskap, må varmepumpene programmeres, delinnmeldes og konfigureres for et optimalt samspill og maksimal ytelse.


Mange prosjekter

Oslo-avdelingen til Lien & Co tilbyr alt av rørleggertjenester både til det private og det profesjonelle markedet, og Anders Elnæs Lien forteller om et svært givende og godt samarbeid med Høiax på både varmepumpeanlegg og gulvvarme.

– Ja, det blir en del anlegg gjennom året, og for oss har det blitt en innarbeidet rutine å bruke Høiax tidlig i prosessene. Vi sender inn en forespørsel på hva vi trenger av effekt til det spesifikke anlegget, og de beregner alt vi trenger av utstyr og gir en pris som vi legger inn i tilbudet vårt til kunden. Det sparer oss for mye jobb.

– Andre varmepumpeleverandører kan også bidra med pristilbud, men da gjerne kun på varmepumpe og en tank – ikke på tekniske komponenter. Dette må vi legge inn selv ut fra prisene fra grossist, dermed går det mye mer tid å «sy sammen» et tilbud. Hos Høiax får vi direktetilbud på komplette, tekniske rom. Det er både enkelt og gjør prosessen sikrere i forhold til marginene.  Høiax er en samarbeidspartner som gjør oss mer lønnsomme, fastslår han.

God fart i Oslo-avdelingen

Lien & Co er knyttet til VVS Eksperten og har hovedbasen på Raufoss. Selskapet ble grunnlagt av Øystein Lien – Anders sin far – i 1984, og tilbyr rørleggertjenester til private og bedrifter i Raufoss, Toten og Gjøvik. For fire år siden etablerte de eget kontor i Oslo, med Anders som daglig leder, og har i dag opparbeidet et solid fotfeste i regionen. Høiax har hele tiden vært en nær og viktig samarbeidspartner, og forsyner selskapet blant annet med varmtvannsberedere, varmepumper, rør-i-rørsystemer, gulvvarmesystemer og pressystemer.Oppdatert