Ny og forbedret støtteordning for varmepumper

5. januar 2015 innførte Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet.  

Støtte til utvalgte typer varmepumper er nå rettighetsbasert, og man slipper å søke før man kjøper. Kjøper registrerer kvitteringene i en nettportal og får pengene tilbake, sannsynligvis innen ti virkedager.

Mens den gamle ordningen kun gjaldt eksisterende boliger, inkluderer den nye ordningen også nybygg. I tillegg kan man valgfritt kombinere flere tiltak og oppnå høyere støtte. 

Man kan få inntil 20 000 kr i støtte for luft/vann varmepumper og inntil 30 000 kr for væske/vann varmepumper. I 2014 har det vært krav om energimåling for å få støtte. Dette er endret slik at Enova gir tilleggsstøtte på 10 000 kr når det installeres energimålere som gjør det mulig for boligeier å se hvor godt varmepumpen fungerer.

Les mer på enova.no

Oppdatert