Glenn_Bentare_

Veien til væske/vann-varmepumpe (bergvarme)

Som de aller fleste er klar over er det bestemt at det ikke er lov å benytte fossilt brensel for fyring fra og med 2020. Der kommer varmepumpen inn i bildet. Her møter vi varmepumpeansvarlig i Høiax Glenn D. Petersen og Prosjektleder i Energiinnovasjon Bent Are Eriksen på prosjekt i Drøbak. Her skal de foreta utskiftingen av en gammel oljefyr over til bergvarmepumpen Alpha Innotec.

- Bergvarmepumpen fra Alpha Innotec har god virkningsgrad hele året pga, stabilt energiopptak fra begvarmen. Dette bidrar til lang teknisk levetid hvilket er en god investering for kunden. Den er turtalsregulert og styrer både effekt og temperatur som huset trenger til enhver tid – det er lite å passe på og varmepumpen står i et teknisk rom, forteller Petersen.

 

Kundens fordeler med bergvarmepumpe

I dette prosjektet vil husets totale energiforbruk reduseres med ca. 70%.
Kunden vil kunne spare 30.000 kroner på strøm i året og regner med å ha nedbetalt anlegget på syv til åtte år, forteller Eriksen.

- Mange henger seg opp i nedbetalingstiden, men ved å langsiktig fullfinansiere vil kunden sitte igjen med en avkastning på mer enn 2500 kroner i måneden. Dette anlegget nedbetaler seg selv, sier Petersen.

Oljelekkasjer kan også bli en svært kostbar affære hvis alle forurensede masser må graves opp. De som leverer fyringsoljer er forpliktet til å oppgi lister over hvor de har hatt leveranser. Etter 2020 kan det forekomme kontroller av kommunen, så jo før men bytter, jo bedre.

 

Miljøvennlig med vannbåren varme

- Bergvarmepumpe er den beste investeringen, fordi den bruker minst strøm og sparer miljøet mest. Solceller, f.eks., kan ikke spare i nærheten av like mye energi som en bergvarmepumpe, sier Petersen fra Høiax.

Når alt som har med olje å gjøre blir fjernet vil landets energibruk gå betraktelig ned, og ikke minst vil CO2-nivået senkes.

- Det kan redusere energiforbruket fire til fem ganger. Med tanke på oljeforbruket er det målt at en gjennomsnittlig enebolig i Norge brenner mellom 3-4000 liter olje i året. Det kan tilsvare ca. ti tonn CO2. Utskiftingen vi gjennomgår nå vil gi store reduksjoner i utslipp, legger Eriksen til.

 

Grunnvannsdatabasen og brønnboring

- Når det kommer til bergvarmepumper er planlegging veldig viktig. Det kan være kjekt å ha en prosjektleder som koordinerer hele prosessen, fortsetter Petersen.

Utskiftingsprosjektet kan gjøres på flere måter, men prosjektleder Bent Are Eriksen anbefaler å begynne med boringen før noe annet. Dette er på grunn av risiko rundt distansen til fjell, samt eventuell ventetid før borefirma har ledig kapasitet.

- Det er risikofylt å bore etterpå dersom man møter på problemer. En sjelden gang viser det seg at man ikke kan bore på tomten, som kan bli svært kostbart for alle parter og skape mye frustrasjon, sier Eriksen.

Det finnes en geodatabase kalt NGU, eller grenadadatabasen, som holder oversikt over fjell og andre borehull. Det bør være en avstand på ca. 20 meter mellom brønnene.

 

Høiax totale systemer
Leverandører som Høiax som leverer totale systemer bidrar til lavere risiko fordi alle komponenter til anlegget kommer fra et sted. Hvis man kombinerer deler fra forskjellige leverandører, kan man ende opp med et system som ikke virker slik det skal, samt mangel på garanti.

- Alpha Innotec-varmepumpen er innovativ på både design og konstruksjon, noe som gjør det enkelt for installatøren. Den har et unikt styringssystem som kan kobles på web, og som gir Høiax, partner og kunden full kontroll. Her kan vi følge med på hvordan varmepumpen jobber, løse problemer og gjøre justeringer fra kontoret. Dette er en så stor fordel for alle parter at det er gratis for kunden, avslutter Petersen.

 

Veien til varmepumpe

calculator-1687962_640

1. Befaring for kartlegging av husets energibehov.
Lag en energi- og lønnsomhetsanalyse for å få dimensjonert anlegget og vise kunden lønnsomhet og energibesparelse. Ta høyde for at kunden skal bygge ut eller rehabilitere, hvilket varmesystem kunden har eller om det finnes areal i huset som ikke skal varmes opp. Kommunikasjon med kunden din er viktig.

 

Boring

2. Finn ut av hvor det skal bores.
Forsikre deg om at det ikke ligger kabler eller rør der borehullet skal plasseres. Sjekk geodatabasen for distanse til fjell og til eventuelle andre brønner som kan ligge i nærheten. Brønnene bør ikke ligge nærmere enn 20 meter. For bergvarmepumper er det også viktig at borehullet har tilstrekkelig kapasitet til å hente varme fra grunnen.

 

magnetfilter_akkad

3. Rens anlegget godt før nytt utstyr monteres.

Nye frekvensstyrte sirkulasjonspumper er for eksempel mer følsomme for magnetitt og krever mer rengjøring, magnetfiler må monteres for at nytt system skal fungere optimalt hele varmepumpens levetid.

Fjerning-av-tank

4. Fjerne oljefyr og tank. 
Sørg for at kunden får sertifikat på at tanken er sanert.

 
etterbilde

5. Sett inn nytt system

Høiax leverer totale systemer og følger du instruksene riktig så skal alt gå bra. Ikke forhast deg eller velg egne hurtigløsninger. Høiax leverer systemtegninger på hvordan anlegges skal bygges. Tegningene må følges for at anlegget skal fungere optimalt.Kilde/ artikkel: Nemitek.no
Oppdatert