FÅ UTVIDET REKLAMASJONSRETT PÅ CONNECTED RETROFIT

Høiax gir forbrukere utvidet reklamasjonsrett på varmtvannsberederne Høiax Titanium Eco som er oppgradert til smartberedere med HØIAX CONNECTED RetroFit kit og RetroFit Universal. Bereder må være yngre enn 7 år.

Den utvidede reklamasjonstiden gis kun dersom krav om alder og dokumentasjon er dekket.  Kvittering på mail ved godkjenning fra Høiax kan evt. arkiveres forbrukers boligmappe.
Ved å fylle ut skjema under gir vi deg 5-års utvidet reklamasjonsrett fra installasjonsdato på utskiftbare deler.
Før du kan starte med registreringen må du finne følgende:

1. Dokumentasjon på berederens alder. 

Retrofit

Hentes fra serienummeret på typeskiltet på berederen.
Typeskilt

De 6 første tallene i serienummeret angir produktets alder.

Se på YouTube
2. Dokumentasjon / kvitteringer på kjøp av RetroFit.
Med informasjon på at installasjonen er utført av registrert Elektroentreprenør og eventuelt godkjent rørlegger.


Betingelser for utvidet reklamasjonsrett
Installasjon av bereder med Høiax CONNECTED RetroFit kit.

Rørinstallasjon: Krav om installatør med ansvarsrett for rørarbeider. (Rørlegger)
Elektrisk tilkobling: Krav om installatør med ansvarsrett for elektriske arbeider (Elektriker)
Gjelder ved fast installasjon iht. gjeldende versjon av NEK400.

Høiax AS dekker ikke følgeskader som skyldes feilmonteringer eller utført arbeid i tilknytning til oppgraderingen.
Gjelder kun rørtekniske deler og utskiftbare komponenter på berederen som for eksempel: sikkerhetsventil, blandeventil og element.

Ved eventuelle spørsmål kontakt Høiax Servicesenter: 69 35 55 00 eller service@hoiax.no