Viggo Wahl Pedersen AS

Forside_1040x693

Viggo Wahl Pedersen AS
FUSJONERES MED HØIAX AS FRA 1. MARS.

Viggo Wahl Pedersen AS er et 100% eid datterselskap av Høiax AS. Fusjoneringen av selskapene blir gjeldende fra 1. mars 2023.
Ved å innlemme Viggo Wahl Pedersen AS i Høiax AS sin organisasjon oppnår vi flere fordeler i produksjon, salg og markedsføring, administrasjon, logistikk og andre deler av driften og kundeopplevelsen blir optimalisert. Med denne endringen blir kundereisen rett og slett mer smidig og kundevennlig.
 

BETINGELSER & AVTALER

Alle betingelser for kunder av Viggo Wahl Pedersen AS forblir uendret ut 2023.


Oppdatert