Samlebilde_banner_ny

Varmtvannsberedere

 • Rustfri varmtvannsbereder i beste stålkvalitet
 • Smarte berederløsninger inkl. RetroFit-løsninger
 • Tar vare på varmen, moderne isolasjon 
 • Bredt utvalg, dekker alle behov i leiligheter, hus og hytter
 • Inntil 12-års utvidet mangelsansvar på varmtvannsberederen* – markedets beste
 • Lekkasjesikring kan gi rabatter på boligens forsikringspremie 
 • Trygge produkter produsert i Norge i snart 100 år

*utvidet mangelsansvar på varmtvannsberederen gjelder kun den rustfrie innertanken ved installering av godkjent rørlegger.

Varmtvannsberederbrosjyre


Monterings- og brukerveiledning   Revidert 19.01.2023

 

Rustfri varmtvannsbereder i beste stålkvalitet

Stålkvaliteten i Høiax varmtvannsberedere er høylegert titanbasert rustfritt stål. Vår spesialisering på produksjon i rustfritt materiale har resultert i at vi har enestående kvalitet på våre produkter.

En ny generasjon beredere - Høiax CONNECTED

Dagens varmtvannsberedere kommer med helt andre kvaliteter og muligheter enn gamle varmtvannsberedere. Vi tilbyr nå smarte varmtvannsberedere du selv bestemmer når vannet skal varmes ‒ gjerne når spotprisene er billigst. Du får rett og slett litt bedre kontroll over strømforbruket ditt.
Gjør din varmtvannsbereder smart

Høiax RetroFit kan enkelt monteres på de aller fleste eldre varmtvannsberedere fra Høiax. Løsningen leveres i to ulike varianter; Høiax Connected RetroFit Kit og Høiax Connected RetroFit Universal.  

Spar strømforbruket ved å bytte varmtvannsbereder!

Hvor mye strøm bruker en varmtvannsbereder? Ca 15-20% av strømforbruket i en vanlig enebolig går til oppvarming av vann. Har man en gammel og strømslukende bereder, kan man spare mye på å bytte til en ny og moderne skumisolert varmtvannsbereder. Nye varmtvannsberedere slipper fra seg mindre varme til omgivelsene. Hvis varmtvannsberederen er 20 år eller eldre, er den antagelig dårlig isolert og taper varme til omgivelsene. Dette kan sjekkes ved å legge hånden på berederen. Er den varm på utsiden betyr det at varmetapet på varmtvannsberederen er stort, og at strømforbruket til varmtvann er høyere enn nødvendig. Da bør man vurdere å bytte til en ny varmtvannsbereder. (Kilde: Enova)

 

Nymontering eller bytte av varmtvannsbereder

Nye beredere har stort sett samme størrelse som de gamle. Det gjør det enkelt å bytte til ny bereder. Høyde fra gulv til røranslutninger er såpass like at dette lar seg enkelt tilpasse.

Er du usikker på om du bør bytte varmtvannsberederen? Venter du for lenge med å bytte kan det i verste fall kan det føre til store skader. Les mer om hva du bør tenke på, og når du bør bytte ut berederen her.

 • Blandeventilen på toppen har ferdige klemringskoblinger for 15 mm rør.
 • Skumisolerte varmtvannsberedere gir energisparing.
 • Inntil 12-års utvidet mangelsansvar på varmtvannsberederen ved installasjon av godkjent rørlegger.

Slik finner du produksjonsåret for din varmtvannsbereder

Feilsøking av varmtvannsbereder

VIKTIG! Sjekken skal utføres av en godkjent elektriker. I videoen viser vi hvordan man feilsøker Høiax varmtvannsbereder og hva som kan være mulige feil dersom man ikke måler noe spenning.

Tilkobling av varmtvannsbereder

Ved elektrisk tilkobling av bereder skal gjeldende versjon av NEK 400 benyttes, prosedyre for fast tilkobling er beskrevet i monterings og brukerveiledningen .
Ved utskiftning av varmtvannsberedere som har vært tilkoblet med stikkontakt, kan dette fortsatt benyttes, men det anbefales fast tilkobling.


Vannkvalitet

Høiax Titanium Eco passer for vannverksvann. For grunn-/brønnvann, se Titanium Extreme. Ved spesielt hardt/aggressivt vann kan det være behov for en indirekte oppvarmet varmtvannsbereder.


Lekkasjestopper gir sikring til din varmtvannsbereder

Ved vanninstallasjoner i rom uten sluk må det benyttes en lekkasjestopper.
Vi selger vannstoppere fra Aquasafe og Viwa Watersafe.
Løsninger som tilfredsstiller krav i byggeforskriftene (TEK 17). Må benyttes til sikring av alle vanninstallasjoner i rom uten sluk.

 

 • Lekkasjestopperne bryter strøm- og vanntilførsel ved vannlekkasje
 • Irrefri sensorkabel for AC og 3 volt spenning
 • VIWA watersafe 12 Volt
 • 100 k Ohm følsomhet i sensorkabel
 • Magnetventil i avsinkingsfri messing, testet og godkjent av Sintef Byggforsk.
 • Finnes i flere modeller, se alle lekkasjestopper her.

 

De fleste forsikringsselskaper gir rabatter på forsikringspremien ved installasjon av en Høiax AquaSafe.

 
Oppdatert