Sponsing_toppbilde

Sponsing

Kriterier for sponsing

Høiax har fokus på lokal-idrett og kulturarrangementer. Gjennom de ulike samarbeidsavtalene ønsker vi å formidle våre verdier. Høiax har også fokus på miljø gjennom bevisstgjøring, gjennom Royalty-avtalen med Regnskogfondet.

 

Vi mottar ukentlige henvendelser om sponsorsamarbeid og sponsing av produkter.
Gjennom vår sponsorstrategi har vi inngått langsiktige samarbeidsavtaler med utvalgte partnere og det betyr at vi i liten grad inngår andre sponsoravtaler.Alle våre nye sponsorprosjekter skal passe følgende kriterier:

Være relevante i forhold til våre inngåtte samarbeidsavtaler. Kunne plasseres inn under én av følgende kategorier:

 • Idrett og kultur


Høiax ønsker ikke å prioritere:

 • Løsrevne sponsorater som ikke møter kriteriene
 • Enkeltpersoner
 • Reiser
 • Pengegaver
 • Russebusser
 • Premier til arrangementer
 • Premier/produkter til 17.mai feiringer

Søk om sponsormidler

For at søknaden skal bli behandlet, og vurderes må den være oss i hende minimum 1 måned i forkant.

Utbetaling
Ved evt. støtte så må organisasjonen/ klubb kunne utstede en faktura til Høiax AS.

En søknad må inneholde:

 • Bakgrunnsinformasjon om den/de som søker
 • Informasjon om hvordan støtten skal gi verdi for Høiax og kriterier for sponsing
 • Hvilken kostnad sponsoratet/støtten har
 • Hvor lang tid søkes det om sponsing/støtte for


Send søknad på mail til:
Cecilie.eriksen@hoiax.no


Oppdatert