Banner om Hoiax

Om Høiax

Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste produsent av varmtvannsberedere. Hovedkontor og produksjon ligger også i dag i Fredrikstad. Høiax har også butikker og salgsavdelinger i Oslo, Trondheim og Bergen. Du kan lese mer om Høiax-historien i «Varmt Vann i Tankene - En historie om Høiax, fortalt av Georg Apenes».

Varmtvannsberedere

Høiax har i dag Norges bredeste produktsortiment, som dekker ethvert behov for varmt vann. Våre varmtvannsberedere har en effektiv isoleringsteknikk, som gir minimalt varmetap og dermed er svært økonomiske i bruk. Høiax varmtvannsberedere har markedets lengste garanti med inntil 12 års reklamasjonsrett på trykktanken. Vennligst se montasjeanvisning og TD for produktet hva gjelder det enkelte produktets garantibetingelser.

Rørsystemer og vannbåren varme

I tillegg til å ha lang erfaring med produksjon av varmtvannsberedere, har Høiax i mange år også vært systemleverandør for varmtvannsberedere, rørsystemer og vannbåren varme.

Pressystemer

Høiax har inngått strategisk samarbeid med Viega, som er en av verdens ledende produsenter av blant annet pressystemer. Viegas systemverden dekker krav til komplekse utfordringer. Løsningene er grundig gjennomtenkt, svært sikre og enkle å montere. 

Produktutvikling og kvalitet

Høiax har siden etableringen i 1927 vært pioner i enhver tidsepokes teknologiutvikling, og var på begynnelsen av 1970-tallet blant de første i verden til å produsere rustfrie trykktanker. Varmtvannsberedere i rustfritt stål tåler høye temperaturer, og er ved riktig bruk hygieniske og forhindrer Legionella-bakterier. Høiax investerer kontinuerlig i teknologi, som muliggjør unike produksjonsprosesser og dermed også enestående produktkvalitet. En sterk forskning- og utviklingsavdeling tar hånd om alt fra utvikling av prosesser og maskiner til utvikling av nye produkter.

Testlaboratorium

Høiax innviet i 2015 et meget moderne testlaboratorium ved hovedkontoret i Fredrikstad. Laboratoriet er et unikt hjelpemiddel ved Energimerking og ved videreutvikling av eksisterende varmtvannsberedere og tanker, så vel som ved utvikling av nye løsninger. Det inneholder blant annet automatisk rapportgenerering og avansert utstyr for å måle prestasjon, samt levetidstesting. Et slikt laboratorium er et meget viktig verktøy for å utvikle bærekraftige og fremtidsrettede produkter.

Høiax AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001: 2015 - Kvalitet

Høiax AS har implementert og vedlikeholder et kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 9001: 20015.

Stålkvalitet

Stålkvaliteten i varmtvannsberederne er høylegert titanbasert rustfritt stål. Denne spesielle stålkvaliteten har en meget god korrosjonsmotstand, som er bedre enn syrefast stål. (Kilde: Ugine, Stålprodusent.)
Helt siden de første rustfrie trykktankene ble produsert har Høiax lagt vekt på å utvikle optimale sveise- og produksjonsprosesser. Vår spesialisering på produksjon i rustfritt materiale har resultert i at vi nå har en enestående kvalitet på våre produkter.

Miljø

Vi er bevisst vårt miljøansvar. Våre varmtvannsberedere inneholder ingen miljøskadelige stoffer, og vi har et effektivt retursystem for kasserte produkter. Fabrikken er moderne, og tilfredsstiller alle krav til bærekraftige produksjonssystemer.

Høiax AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 – Ytre miljø

Høiax AS har implementert og vedlikeholder et miljøstyringssystem som tilfredsstiller bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 14001:2015.

Våre verdier

«Trygghet og Vekst gjennom Lønnsomhet» beskriver målet for vår virksomhet.

Stikkord for vårt verdigrunnlag er:
  • Kundefokus
  • Verdiskapning
  • Attraktive arbeidsplasser
  • Langsiktighet
  • Initiativ til omstilling
  • Tillit
  • Enkelhet
  • Totalitet

Produktenes kvalitet og lange levetid er vårt løfte. Det gir verdier til våre kunder og miljøet, både på kort og lang sikt.

Direktedistribusjon

De fleste leverandører selger gjennom grossistledd, mens Høiax selger direkte til rørleggeren. Dette gjør leveransene raskere og tryggere, både for rørleggeren og huseieren. Vi legger vekt på at rørleggerne har direkte kontakt med våre støttefunksjoner slik at de får rask og effektiv bistand dersom de måtte ønske det. Dette tette samarbeidet forenkler arbeidet for rørleggeren, og er dermed en fordel også for hus- og anleggseieren.

Eierstruktur

Høiax er et norsk selskap eiet av danske MetroTherm og svenske Nibegruppen. Nibegruppen er notert på NASDAQ OMX Stockholm, og sekundærnotert på SIX Swiss Exchange i Sveits. www.nibe.com
Oppdatert