Myuplink er i normaldrift, LINK TIL MANUAL

Ingen kjente driftsforstyrrelser

 
Feilen gjorde det svært vanskelig å få tilgang til bereder i appen samt å koble opp nye beredere til sky.

Her kan du lese nyttig informasjon i brukermanualen:

Link til Høiax CONNECTED produktside.

 
Oppdatert