Anders-og-Thomas--696x432

Høiax har bidratt til å hindre avskoging av 4000 regnskogtrær og utslipp av 5400 tonn CO2 i et årGjennom året har Høiax støttet Regnskogsfondet med salg av gjenbruksnett og nedbrytbare bæreposer ved sine proffutsalg i Fredrikstad, Oslo, Bergen og Trondheim. Nylig kunne administrerende direktør Thomas Buskoven og markedssjef Cecilie Eriksen overrekke 20.000 kroner av dette salget til Regnskogsfondet
Kilde: VVS-forum.no https://www.vvsforum.no/2020/hoiax-har-bidratt-til-hindre-avskoging-av-4000-regnskogtraer-og-utslipp-av-5400-tonn-co2/

22.12.2020

– Det bidrar til å redde 4.000 store regnskogtrær, og hindrer utslipp av 5400 tonn CO2. Det er vi veldig glad for, sier Regnskogfondets seniorrådgiver Anders Hylbak Bolstad.

– I tillegg til pengestøtten, bidrar Høiax til å markedsføre våre aktiviteter. Det er en svært positiv og viktig ringvirkning av samarbeidet.

Bolstad sier at dette er et viktig bidrag for å redusere klimaendringene, og understreker at dette er reelle og godkjente tall. Regnskogfondets får støtte fra blant annet av Norad, men er helt avhengig av bidragene de får fra det private næringslivet. Der opplever fondet en meget positiv utvikling ved at flere bedrifter ønsker å engasjere seg, ved å bidra med støtte til vårt arbeid, opplyser Bolstad.

– 100 kroner hindrer utslipp av 27 tonn CO2. Det er over tre ganger av forbruket for en gjennomsnittlig nordmann, sier han for å sette det i rett perspektiv.

En livsnerve
Den tropiske regnskogen, verdens eldste økosystem, gir liv til millioner av mennesker og rommer opp mot 80 prosent av landjordas dyre- og plantearter. Den er også livsviktig for regulering av klimaet og nedbørsmønstre på kloden vår. Likevel blir den ødelagt i et svært høyt tempo. Hvert år forsvinner det 46 000 km² regnskog – et område på størrelse med Danmark. Konsekvensene er at unike dyr og planter forsvinner for alltid, at mange mennesker mister hjemmene sine og drives ut i fattigdom. Verden blir varmere og været mer ustabilt.

– Mellom 10 og 15 prosent av verdens klimagassutslipp skjer i forbindelse med avskoging, forteller Hylbak Bolstad.

Gir resultater
Regnskogfondet jobber med lokale organisasjoner, og seniorrådgiver Hylbak Bolstad legger ikke skjul på at det er krevende forhold og en del utfordringer. Likevel har de gode resultater å vise til. For eksempel i Sør-Øst Asia, verdens tredje største regnskog, etter år med stigende tapstall sank avskogingstallene i 2019 – som følge av at regnskogfondet og deres partnere i Indonesia har bidratt ved å påvirke indonesiske myndigheter til å legge press på selskapene som avskoger.

Gjenplantingsprosjekt
– I tillegg er vi involvert i et gjenplantingsprosjekt, hvor det sankes masse ulike frø fra intakt regnskog, som deretter sås på gamle åkerlapper. Denne metoden gjenskaper omtrent den opprinnelig regnskogen og gir inntekter til folk som lever i skogene ved at de sanker frø.

I vårt arbeid handler det om at «mange bekker små, blir en stor å», hvor innsatsen og  resultatene kan måles på flere måter. Den ene er hvordan vi fysisk er med på beskyttelse av regnskog, som i størrelse er like stort som Norge og Sverige til sammen gjennom aktiv beskyttelse av regnskogsområder i samarbeid med folk som bor i skogen. Vi redder også regnskog gjennom påvirkning av politiske og juridiske rammevilkår i regnskogland og internasjonalt.  Påvirkning av bedrifter for å hindre at deres virksomhet bidrar til avskoging, i tillegg til kunnskap, informasjons- og holdningsarbeid, er også et viktig arbeidsfelt for Regnskogfondet.

Angår oss alle
Selv om regnskogen geografisk er langt unna, angår det i høyeste grad også oss. Hylbak Bolstad minner om at vi daglig forbruker varer som har sin opprinnelse i regnskog; som bananer, kaffe, sjokolade, samt at en rekke virkestoffer innen medisinen er funnet i regnskogen.

– Det som skjer med regnskogen er definitivt relevant for oss også, både i forhold til klimaeffekten, mangfoldet og menneskerettigheter. Regnskogen berører faktisk vår matsikkerhet ved at den påvirker nedbørsmønstre langt utenfor sitt eget område.

En del av identiteten
Bærekraft er en viktig del av identiteten til Høiax, som kontinuerlig jobber for å kunne oppnå et best mulig klimaregnskap.

– Derfor er det naturlig for oss også å bidra i det store bildet, og hele overskuddet av salget av bæreposer og gjenbruksnettet går til Regnskogsfondet, sier Buskoven.

Han kan fortelle at de har fått god respons på aktiviteten og produktene de har solgt i sine butikker.

– I tillegg til at det har gitt penger til arbeidet for avskoging av regnskogen, har det forhåpentligvis bidratt til å skape økt miljøbevissthet ute hos rørleggerne. Det er en god tanke. Vårt ønske og mål, er at dette skal bidra til ytterligere bevisstgjøring rundt hvor sårbart vårt økosystem og vår klode er. Vi ønsker å bevisstgjøre våre kunder til å tenke mer på miljø og gjenbruk, understreker Buskoven.

Han kan love at de vil forlenge samarbeidet med Regnskogsfondet også inn det nye året, og målet er at beløpet økes ytterligere.

– For Høiax er dette et samarbeid som gir en stor verdi og et engasjement som bidrar til et veldig viktig arbeid i regi av Regnskogsfondet. Vi har også noen tanker om å utvide med flere prosjekter, uten at vi har noe konkret å komme med foreløpig, sier han.

Nye generasjoner gir framtidshåp
Buskoven er skremt over den store avskogingen, men har samtidig tro på at det skal snu.

– Den oppvoksende generasjonen er langt mer opptatt av klima enn sine forgjengere. Så det er absolutt håp for framtiden!

Oppdatert