Til-artikkel

HØIAX STØTTER REGNSKOGFONDET

Høiax har inngått et samarbeid med Regnskogfondet for å bidra til bevaring av regnskogen. 

Å bevare jordens regnskoger er en av de mest effektive tiltakene vi har for å begrense utslippene av klimagasser. Samtidig er regnskogen hjem til millioner av mennesker og over halvparten av landjordens plante- og dyrearter. Skal vi redde klimaet, må vi bevare regnskogen. Dersom vi ikke bevarer regnskogen, så ødelegger vi livsgrunnlaget til fremtidige generasjoner.

  • Høiax støtter Regnskogfondet
  • 5,- kr til Regnskogfondet beskytter et tre i et år og hindrer utslipp av 1,3 tonn C02*.

*Basert på beregninger foretatt av Regnskogfondet i 2020. 
Effekten av hva kr. 5,- i støtte utgjør kan dermed variere over tid.


forsidebilde_4

En smart varmtvannsbereder vil varme opp vannet ditt når strømmen er billigst. Hvor mye du kan spare er opp til forbruket hver enkelt har i boligen. 

 


Andre artikler fra Høiax Bedriftsnytt

Oppdatert

For hvert eksemplar Høiax selger av sin smarte bereder «CONNECTED», blir en liten pengesum øremerket Regnskogfondet.
Artikkel i VVS forum jan 2023.