Arne-Vold-Johansen-Høiax-696x461
Teknisk direktør i Høiax, Arne Vold-Johansen, kan presentere tre nye bereder modeller i 1000 liters klassen. Han mener at den nye bunnavtapning som muliggjør utspyling av bunnsedimenter under drift vil skap stor interesse i markedet.

Høiax lanserer storberedere på 1000 liter

Høiax har tatt steget fra 500 til 1000 liters beredere. Før sommerferien lanserte de tre nye modeller. Den største nyheten er en egen bunnavtapning som muliggjør utspyling av bunnsedimenter under drift, og som skal forebygge og hindre legionella. Teknisk direktør Arne Vold-Johansen i Høiax, forteller at de er den eneste berederleverandøren med en slik løsning.
Leveres med bunnavtapning som muliggjør utspyling av bunnsedimenter under drift.

Høiax SRS 1000 ECO

Teknisk direktør Arne Vold-Johansen i Høiax presenterer nyhetene her. Den største nyheten er en egen bunnavtapning som muliggjør utspyling av bunnsedimenter under drift, og som skal forebygge og hindre legionella. Høiax har lansert tre modeller av den nye 1000 literen. De tre typene er SRS ECO 1000 3×5 kW, samt SRS ECO 1000 3×5 kW spiral og SRS ECO 1000 ECO Akkumulator. Alle berederne er isolert med 10 centimeter EPS isolasjon.Film fra VVS-Dagene 2018

Artikkel fra VVS-forum 04.07.18

Høiax hadde for inntil tre-fire år siden kun beredere opp til 400-liter, så lanserte de 500 -literen, og i mai 2018 kom altså 1000-literen.
– Vi har begynt å satse på større beredere, for nå skjer det mye i varmebransjen. Fokuset på fjerning av oljefyren bidrar til at det dukker opp andre behov på oppvarmings- og tappevannssiden. Hiver man ut oljefyren trenger man større beredere. I tillegg kommer det direktiver rundt varmekilder som gjør at man må tenke nytt og annerledes, sier Vold-Johansen.

Arne-Vold-Johansen-Høiax-696x461

 

– Vi har begynt å satse på større beredere, for nå skjer det mye i varmebransjen. Fokuset på fjerning av oljefyren bidrar til at det dukker opp andre behov på oppvarmings- og tappevannssiden. Hiver man ut oljefyren trenger man større beredere. I tillegg kommer det direktiver rundt varmekilder som gjør at man må tenke nytt og annerledes, sier Vold-Johansen.

Stor fordel ved større anlegg

Han poengterer at ved større anlegg er det en ubetinget fordel med større beredere. De nye
seriekoblede beredere/tappevannsakkumulatorer bidrar til at man trenger færre beredere. Det fører til mindre trykkfall siden antall koblinger minskes.
– Vi skal levere varmtvannsberedere til nye Jordal amfi i Oslo. Der kan vi redusere antall beredere i teknisk rom med halvparten. Opprinnelig skulle det vært 14, men nå klarer vi oss med syv, sier Vold-Johansen.
– Våre nye storberedere er monteringsvennlige for rørleggeren. De har lavt varmetap tilpasset Ecodesign-direktivet for indirekte oppvarmede beredere. Men den største nyheten er en egen bunnavtapning som muliggjør utspyling av bunnsedimenter under drift, og da hindrer legionella å utvikle seg i bunnen. Fredrikstad kommune stiller nå slike krav i installasjoner i badeanlegg og skoler.

Tilfredsstiller kravene til indirekte oppvarmede vannvamere

Høiax lanserer tre modeller av den nye 1000 literen. De tre typene er SRS ECO 1000 3×5 kW, samt SRS ECO 1000 3×5 kW spiral og SRS ECO 1000 ECO Akkumulator. Alle berederne er isolert med 10 centimeter EPS isolasjon.

SRS_1000

 

– Alle modellene er laget slik at de tilfredsstiller kravene til indirekte oppvarmede beredere. Det vil si varmtvannsakkumulator, og ikke det vi kaller rene elektriske beredere. Det skilles det mellom i Ecodesign-direktivet. På EU-hold har man ønsket å forby store beredere over 300 liter ved å sette kravene til virkningsgrad så de teoretisk er over 100 prosent. Men det vet vi ikke går, understreker Vold-Johansen.

– Hvis du har en indirekte oppvarmet bereder som varmes opp av en ekstern varmekilde, så har man krav som bare går på rent varmetap. Det er forskjellige grenser på ulike bereder volum, og hvor mye watt de kan ha i varmetap. Standard EN-12897 er viktig å forholde seg til der, den viser hvor man måler varmetap. Våre nye berederne er utstyrt for indirekte oppvarming med anslutninger til ekstern varmekilde. I tillegg har berederen et elektrisk element, brukt sammen med en miljøvennlig ekstern varmekilde, eksempelvis en luft vann varmepumpe. Det betyr at hvis varmepumpen kobler ut, eller det er for kaldt, kan man bruke strøm. Så de nye berederne er laget som tappevannsakkumulator forbredt for ekstern varmekilde, og lagring av energi. De er også veldig god isolerte for å tilfredsstille kravene til varmetap.

Vold-Johansen poengterer at det er viktig at konsulenter, byggherrer, entreprenører og rørleggere får med seg at det som er innført av direktiver i Norge på dette området, er det såkalte energimerkedirektivet. Selve Ecodesign-direktivet som går på hva som er kravet til energimerkingen, det er ikke innført ennå.
– Det er godt mulig at det ikke blir innført i Norge i den formen det er utarbeidet fra EU sin side, hvis Norge og Island sier nei. Dette går på at i Norge har vi ikke gassdistribusjon som mange land i Europa. Vi har ikke mange alternativer, og den norske stat ønsker å bruke strøm til vannoppvarming. Så det å si ja til et direktiv som vi i prinsippet ikke trenger, sitter langt inne hos olje- og energidepartementet, sier Vold-Johansen.

Gunstig vannkvalitet gir lang levetid

I Norge har rustfrie beredere ekstra lang levetid og man slipper mange problemer i forhold til korrosjon som mange andre land sliter med. Der blir levetiden på berederen betydelig mindre. Her til lands er det gummipakningene som kan være et problem etter en viss tid.
– Vi har gunstig vann i Norge. Det inneholder lite salter og mineraler som gjør slitasjen mindre. Da er det lett å lage beredere uten korrosjonsproblemer. Derfor har også forbrukeren en oppfatning av at levetiden på en varmtvannstank nesten holder til evig tid, sier Vold-Johansen.
– Men mange steder i Europa har man en helt annen kvalitet på vannet, det gjør slitasjen vesentlig større, og levetiden kortere. Det gjør at forbrukeren har et helt annet forhold til produktet. Et eksempel på det er at i Europa blir beredere solgt hos hvitevarebutikker. I Norge derimot, er det en bygningsvare. Det er vesentlig forskjell, påpeker Høiax`s tekniske direktør.

Har startet salget

Høiax har allerede startet salget og har produsert for lager. Så langt har man jobbet ut mot en del konsulenter og rørleggere, men det er til høsten man forbereder en større salgsoffensiv.

– Vi kommer til å presentere de nye berederne under VVS-dagene i oktober. Der skal vi ha en stor stand som viser hele vårt produktspekter, forteller markedssjef Cecilie Eriksen i Høiax.

Artikkel fra VVS-forum 04.07.18

Andre artikler fra Produktnyheter

Oppdatert