CONNECTED_fra_film

Nå kan du styre varmtvannstanken etter strømprisen

Varmtvannsberederen Høiax Connected 200 kan spare deg for energi, effekt og penger.

kilde: Tekst: Linda Ørstavik Öberg Huseiernes Landsforbund


Ved å flytte oppvarmingen av varmtvann til andre og billigere tider på døgnet, kan du både senke energiutgiftene dine og avlaste strømnettet vårt.


Du kan altså utnytte strømprisen når den er lav, uten at det går utover komfort. Med en smart varmtvannsbereder er du rustet mot høye strømpriser og ny nettleiemodell. Med svingende og dyre strømpriser er det mye å spare på en slik bereder.Oppvarming av vann koster 

Hvis du vil spare penger og miljøet, lønner det seg å starte med det som bruker mest strøm når du skal senke strømregningen.

Oppvarming av varmtvann er en stor del av strømforbruket ditt, og etter tommelfingerregelen så går 15-20 prosent av strømforbruket ditt til dette.

forsidebilde_4

Strømprisen er stort sett lavest på natten. Mens en vanlig varmtvannsbereder bruker mye energi på å varme vann med en gang du har tatt deg en dusj, vil den smarte berederen vente til den perioden på døgnet du har satt opp i appen.


Du bestemmer selv hvilken del av døgnet du vil produsere varmtvann på, slik at berederen best mulig tilpasses pris og ditt forbruksmønster - og du er alltid sikret varmt vann i dusjen når du trenger det.

Du kan også bestemme hvordan du ønsker at berederen skal samhandle med andre elektriske apparater i boligen, og alle funksjonene setter du selv enkelt opp i appen.Unngå effekttopper

Lastflytting fra elektriske varmtvannsberedere blir viktig fremover for å redusere effekttopper på forbrukersiden.  En last er kort fortalt summen av effekt som forbrukerne samtidig tar ut.

Å jevne ut strømforbruket og unngå effekttopper vet vi vil bli belønnet i de nye nettleiemodellene som er på vei.


Huseierne

De nye varmtvannsberedere kan på sikt være et godt alternativ til utbygging og forsterkning av nettet, noe som betyr lavere nettleie for oss forbrukere. 

Den smarte varmtvannsberederen fungerer også som batteri fordi den kan lagre varmtvann når strømmen er billigst.

Gjennom å bidra med mulighet og vilje til å endre noe av strømforbruket hjemme får vi økt forbrukerfleksibilietet i energisystemet. Da frigjør vi effekt og energi til andre elektrifiseringsformål.
Andre artikler fra Produktnyheter

Oppdatert
Hva innebærer Enova-støtten for varmtvannsberedere?
Enova gir støtte på inntil 4000 kroner (fra 2. oktober 2023) til de som møter kriteriene når de installerer Høiax Connected 200&300.
Se kriterer for ENOVA støtte her
Installerer du Retrofit-løsninger for varmtvannsberedere kan det inngå som del av tilskudd til Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger. Da må styringen inkludere minst en flyttbar last til i tillegg til berederen.  Se kriterer for ENOVA støtte her
Høiax RetroFit-løsninger!
Høiax CONNECTED 200/250 RetroFit Kit m/2kW element - 8025036
Høiax CONNECTED 200/250 RetroFit Kit m/2kW element

Les mer om RetroFit Kit her