Finn_prefab_bredt_

HØIAX LANSERER PREFABRIKKERTE FORDELERSKAP

Høiax har utvidet kapasiteten med en ytterligere produksjonslinje for ferdig monterte fordelerskap i fabrikken på Lisleby i Fredrikstad.

12. februar 2021.

Vi ser at kundens behov har endret seg, og at både montering og løsninger blir mer og mer krevende, og ikke minst er det tidkrevende for rørleggeren på bygge- og anleggsplassen. Vi tilbyr skreddersydde og optimale løsninger til hvert enkelt prosjekt etter kundens spesifikasjoner.

Våre prefabrikkerte løsninger er basert på våre standard fordelerskap og standard sortiment innen rør-i-rør og gulvarmesystemer.
Skapene vi tilbyr er:

• Tappevannskap
• Gulvvarmeskap
• Kombiskap
• Inntaksskap

Vi leverer også løsninger med energimålere, vannmålere, varmevekslere, shunter, el-kassett, automatikk osv, alt etter kundens ønsker.

Hva betyr dette for våre kunder?

I praksis vil vi utarbeide et tilbud ut ifra spesifikasjonene beskrevet i et teknisk underlag fra kunden. Deretter gjøres det om til en ordre og vi lager en 3D-tegning av løsningen, som igjen sendes kunden for godkjenning. Når dette er på plass, starter vi produksjon.
Hva betyr dette for våre kunder?

I praksis vil vi utarbeide et tilbud ut ifra spesifikasjonene beskrevet i et teknisk underlag fra kunden. Deretter gjøres det om til en ordre og vi lager en 3D-tegning av løsningen, som igjen sendes kunden for godkjenning. Når dette er på plass, starter vi produksjon.

Du kan lese mer her om HØIAX PREFAB, samt laste ned brosjyre og skjema for tilbudsspesifikasjon:
 

https://www.hoiax.no/om hoiax/produktinformasjon/prefab [hoiax.us17.list-manage.com]
Oppdatert