huseierne

Mål og beregn strømforbruket på varmtvannsberederen

Et sted mellom 15 og 20 prosent av all strømmen du bruker hjemme går til oppvarming av vann. Med en smart varmtvannsbereder kan du måle og beregne strømforbruket i sanntid og dermed få bedre kontroll.

Det kan være mange grunner til at du bør bytte ut den gamle varmtvannsberederen med en ny modell. 

 

Tall fra Sintef viser at det årlig oppstår over 2000 lekkasjer rundt omkring i Norge på grunn av korrosjon og sprekkdannelser i for gamle varmtvannsberedere. Det sier seg selv at risikoen for at pakninger, ventiler og kolber går i stykker øker i takt med alderen på varmtvannsberederen. Ifølge Sintef har varmtvannsberedere en forventet levetid på 20 år, men det lønner seg å bytte den ut med en ny smartbereder før den tid.

Slik får du full kontroll på strømforbruket til varmtvannsberederen.

Skal du først bytte ut den gamle varmtvannsberederen med en ny, bør du gå for en smart varmtvannsbereder som gir deg full kontroll på strømforbruket, samtidig som den hjelper deg å redusere strømregningen.

Den smarte varmtvannsberederen Høiax Connected er tilkoblet en  skyløsning og du kan  enten styre den via en egen app på mobilen din, eller via et brukervennlig display på varmtvannsberederen. I tillegg kan den kobles opp mot smarthusløsningene FutureHome, Athom Homey, Google Home, Google assistenten, Alexa og IFTTT. Slik at du kan kontrollere og optimalisere strømforbruket i hele boligen din. 

I appen myUplink kan du for eksempel sette opp en tidsplan for når Høiax Connected skal varme opp vannet. Du har tilgang til dagens spotpris fra Nord Pool, slik at du enkelt kan styre unna de dyreste strømprisene og la berederen varme opp vannet kun når strømmen er på sitt billigste. Du kan også følge med på varmtvannsberederens strømforbruk i sanntid, fyllingsgraden og historikk i appen.

 

Gode råd om varmtvannsberedere og strømsparing.

En varmtvannsbereder trekker rundt 2000 Watt avhengig av modell, men med den nye nettleiemodellen som ble innført i 2022 og de høye strømprisene vi opplever i skrivende stund, er tidspunktet berederen bruker strøm på det viktigste med tanke på strømsparing.

I tillegg til å bruke strøm på de mest gunstigste tidspunktene på døgnet er nye og smarte varmtvannsberedere også mer energieffektive enn eldre beredere. De varmer opp vannet mer effektivt og har lavere varmetap enn eldre beredere.Du kan få støtte til ny varmtvannsbereder

Visste du at du kan søke om Enova-støtte til ny varmtvannsbereder? Enova gir opptil  4.000 kroner i støtte til privatpersoner som velger klimavennlige løsninger som for eksempel en smart varmtvannsbereder. Du kan også søke om støtte om du allerede har kjøpt og installert en smart varmtvannsbereder i løpet av de siste 20 månedene uten støtte.

Enova Logo JPEG_thumb

Les mer om Enova-støtten og søk her.

Artikkelbilde_CONNECTED_1040x450____


Andre artikler fra Produktnyheter

Oppdatert
Hva innebærer Enova-støtten for varmtvannsberedere?
Enova gir støtte på inntil 4000 kroner til de som møter kriteriene når de installerer våre smartberedere: Høiax Connected 200/300, CONNECTED Expand 200/300 og Høiax CONNECTED Titanium 120.

Kontakt Enova for å se om du kvalifiserer til støtte.
Se kriterer for ENOVA støtte her


Smart varmtvannsbereder Høiax Connected 200 &300 L

8025262_CONNECTED_200

Les mer om CONNECTED her